TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ – HUD

 +84 (24) 3773 8600      Fax: +84 (24) 3773 8640

Đơn vị phân phối:  Công ty cổ phần địa ốc AE – AE LAND

Hotline: 0986.333.494